Diamanty a certifikáty

Obecně o certifikaci diamantů

Součást každého šperku s diamantem zakoupeného u naší firmy je certifikát, který vydává společnost Pretis s.r.o. a slouží jako rodný list. Na každém certifikátu naleznete všechny důležité údaje a parametry k jednotlivému šperku. K diamantům s váhou 0,30 mg a více obdržíte mezinárodní certifikát pravosti.

Certifikát je důležitý např. k pojištění šperku či při vyřízení pojistné události.

4C – Hodnocení kvality a certifikace diamantů

Při hodnocení a certifikaci diamantů se posuzují základní parametry diamantů jako brus (cut), váha (carat), čistota (clarity) a barva (color), které mají zásadní vliv na cenu diamantu. Tyto parametry se označují jako 4C. Dále mohou být v certifikátech údaje o rozměrech, fluorescenci, mapa vnitřních a vnějších charakteristik atd.

1. CARAT – hmotnost diamantu

neboli váha je udávána vždy v karátech – mezinárodně se užívá zkratky „ct". Tato váha se v certifikátech udává s přesností na dvě desetinná místa. Měření probíhá s přesností na tři desetinná místa, přičemž zaokrouhlení druhého desetinného místa nahoru je možné pouze v případě, že třetí desetinné místo je 9.

1 ct = 200 mg = 0.2 g

Vzhledem k přesně stanoveným parametrům briliantového brusu lze poměrně přesně určit váhu také změřením základních rozměrů briliantu, tj. průměru (min. ve dvou na sebe kolmých osách) a výšky.

Odhadovaná hmotnost [ct] = (průměr rundisty)2 × výška × 0,0061

CARAT – hmotnost diamantu

2. COLOR – barva diamantu

se podle mezinárodní stupnice barev značí písmeny abecedy od D až do Z. Čím je barva kamene bělejší, tím je její označení blíž k začátku abecedy. Diamant se jako jediný drahý kámen v přírodě vyskytuje ve všech barevných modifikacích. Ovšem diamanty vyskytující se v přírodě se po vybroušení nejčastěji nacházejí v barvách od bílé po žlutou. Barevnou specifikaci musí provádět zkušený profesionál pomocí sady vzorkových kamenů (Master stones) a jejich porovnáváním s hodnoceným kamenem. Musí být dodrženy standardní podmínky pozorování, např. normalizované světlo o 5000/5500 K (D55) a standardní postupy pro zařazení pozorovaného kamene do určité barevné třídy.

COLOR – barva diamantu

Fluorescence

Při ozáření diamantu UV světlem vyzařují některé kameny zbarvené světlo. Stupně: žádná – slabá – střední – silná (none – slight – medium – strong).

3. CLARITY – čistota diamantu

Je dána počtem cizorodých látek obsažených v pozorovaném diamantu. Tyto nehomogenity mohou být vnitřními charakteristikami – nazývají se inkluze (tmavý „uhlík“, bílý „led“, praskliny, atd.), které vznikly v jednotlivých fázích tvorby krystalu. Dále to mohou být vnější charakteristiky (škrábance, nadbytečné facety, naturály atd.), jež vznikly opracováním, nebo je nebylo možné opracováním odstranit. Na velikosti a rozložení těchto charakteristik závisí přiřazení příslušné třídy čistoty pozorovanému diamantu. Jako standard pro měřitelnost se používá lupa s desetinásobným zvětšením.

CLARITY – čistota diamantu

4. CUT – brus diamantu

má kulatý obrys a skládá se z koruny (32 faset + tabulka) a pavilonu (24 faset + možná kaleta). Moderní briliantový brus je založen na optických výpočtech se zaměřením na maximální krásu kamene, která je výsledkem brilance a disperze. Posouzení kvality brusu spočívá v porovnání sledovaného kamene s ideálními proporcemi a symetrií matematicky vypočítaného modelu (nepravidelnosti symetrie jsou definovány jako vady brusu). Odchylky od takového modelu jsou značeny jako kvalita brusu, pro kterou se používá stupnice: very good, good, fair a poor. Některé laboratoře pro nejlepší diamanty mají kategorii excellent či ideal cut. Konečné provedení brusu se nazývá finishing.

CUT – brus diamantu

Efekt „Hearts and arrows“ (Srdce a šípy) vznikne při velmi kvalitním vybroušení briliantu. Můžete tak na briliantu vidět obrazec výše zmíněného názvu.

Mezinárodní stupnice čistoty diamantu

LC (Loupe-Clean) nebo IF (Internal Flawless) je čistota diamantu označená „čistý pod lupou“ (Loupe-clean), pokud za stanovených podmínek diamant splňuje podmínku absolutní průhlednosti bez inkluzí.

VVS* (Very Very Small) (VVS 1, VVS 2) je označení pro velice malé inkluze, které jsou velmi těžko zjistitelné při zvětšení 10×.

VS* (Very Small) (VS 1,VS 2) je označení pro velmi malé inkluze, které jsou těžko zjistitelné při zvětšení 10×.

SI* (Small Inclusions) (SI 1, SI 2) se označují malé inkluze, snadno zjistitelné lupou s 10násobným zvětšením, ale neviditelné pouhým okem z korunové strany brusu.

PI (Pique) jsou střední inkluze, bez problémů viditelné při zvětšení 10× a obtížně viditelné pouhým okem z korunové strany brusu, nerušící brilanci.

P II (Pique II) se označují velké a četné inkluze, velmi lehce zjistitelné pouhým okem z korunové strany brusu, lehce snižující brilanci diamantu.

P III (Pique III) jsou velké a četné inkluze, velmi lehce zjistitelné pouhým okem z korunové strany brusu, které snižují brilanci diamantu.

VVS, VS a SI dělíme do dalších dvou pododdělení – 1 a 2. Toto dělení může být užito pouze pro velikost kamenů 0.47 ct a větší. Termíny „pure“, „pure to eye“, „comercial pure“ nebo jiné zavádějící výrazy či definice jsou nepřístupné.

Česká značka

Jsme přímý výrobce

Šperky vyrábí naši mistři zlatníci z těch nejkvalitnějších materiálů. Poctivost, kvalita a rodinná tradice jsou na prvním místě.

Jsme přímý výrobce

Česká značka

Na trhu jsme od roku 2001. Naši zakladatelé působí ve šperkařském a hodinářském oboru již od roku 1992.

Poštovné zdarma

Doprava

U nás máte poštovné zdarma při nákupu nad 1 500 Kč (nevztahuje se na investiční zlato). Šperky obdržíte v dárkovém nebo luxusním dárkovém balení.

Prověřená společnost

Prověřená společnost

Naše společnost je prověřená u Puncovního úřadu v ČR a SR. K diamantovým šperkům obdržíte certifikát pravosti.